Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Opnieuw uitstel Golfbaan Hoogland-West


Volgens een artikel in de krant De Stad Amersfoort wordt de bouw van de 9-holes golfbaan in Hoogland-West opnieuw uitgesteld. Dit keer komt dat doordat de stichting Behoud de Eemvallei in beroep is gegaan tegen de verleende ontgrondingsvergunning.De plannen voor een 9-holes A-status golfbaan in Hoogland-West in de gemeente Amersfoort liggen al zeer lang in de kast. De uitvoering daarvan werd echter keer op keer uitgesteld om juridische en procedurele redenen. Ondanks het jarenlange verzet tegen de aanleg door bewoners, omstanders, natuur- en milieuorganisaties en de Amersfoortse afdeling van de SP leek op 6 januari 2012 dan eindelijk de eerste schop de grond in te kunnen.

Opnieuw uitstel

De Stad Amersfoort meldt dat de stichting Behoud de Eemvallei in beroep is gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen de ontgrondingsvergunning die Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben verleend. Hierdoor wordt de aanleg opnieuw uitgesteld. Daarnaast heeft de Stichting bij de RvS een voorlopige voorziening aangevraagd. Als gevolg daarvan is de ontgrondingsvergunning automatisch geschorst, zodat de exploitant Bert Schoenmaker vooralsnog geen gebruik van de ontgrondingsvergunning mag maken.

Als er geen voorlopige voorziening was gevraagd, had de exploitant vrijdag 6 januari met de aanleg van de golfbaan kunnen beginnen. Door de stillegging kunnen er nu geen onomkeerbare ontgravingen (tot - 2,0 meter onder NAP) en ophogingen (tot + 3,0 meter boven NAP) van 74.000 m3 grond (7400 vrachtautoladingen van elk 10 ton) in het plangebied plaatsvinden.

De stichting maakt er bezwaar tegen dat de ontgronding al werd toegestaan nog voordat de RvS op het beroep van de Stichting tegen het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West heeft beslist. Volgens de stichting heeft GS de ontgrondingsvergunning ten opzichte van het ontwerp aangepast ten voordele van de exploitant, terwijl noch de gemeente Amersfoort, noch de exploitant tegen het ontwerpbesluit van de ontgrondingsvergunning een zienswijze hadden ingediend.

De krant vermeldt verder dat de GS volgens de stichting voorschriften uit de ontwerp-beschikking van de ontgrondingsvergunning hebben gehaald. Het gaat daarbij onder meer om het voorschrift dat de ontgrondingswerkzaamheden niet plaats mogen vinden van 15 maart tot 15 juli (want dat betreft het paar- en broedseizoen). Een dergelijk voorschrift is volgens de stichting nodig ter bescherming van de vooral in die periode kwetsbare fauna.

Stichting Behoud de Eemvallei

Volgens de website van de Stichting Behoud de Eemvallei is en blijft het doel van de stichting om het eeuwenoude agrarische landschap in Hoogland-West, dat tot de Eemvallei behoort, te behouden. 'Dit natuurlijke gebied met zijn unieke fauna en flora is belangrijker dan een gladgeschoren golfbaan waarvan de een na de andere failliet gaat,' meldt de stichting op de website.

In een bericht van eind november 2011 staat: 'Golfbaanexploitant Schoenmaker van Holding Bert Schoenmaker BV is weer eens uitgegleden over een juridische bananenschil. Recentelijk nog bleek dat hij niet beschikte over een ontheffing op grond van de Landschapverordening Provincie Utrecht 2011 voor de demping van sloten. Nu blijkt ook dat zijn op 24 november 2009 door het Waterschap Vallei & Eem afgegeven keurvergunning van rechtswege is vervallen, omdat de heer Schoenmaker daarvan niet binnen de in de vergunning opgenomen termijn van twee jaar gebruik heeft gemaakt. Woensdag 23 november 2011 om 24.00 uur verliep die vergunning.'

Bestemmingsplan

(Bron: Website Gemeente Amersfoort) In juli 2007 is van de golfclub Soestduinen een initiatief ontvangen voor het realiseren van een 9-holes golfbaan met driving range, clubgebouw en golfwinkel ten westen van de Bunschoterstraat in Hoogland West. In het Besluit van 12 januari 2010 is er ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland West en dit is vrijgegeven voor de tervisielegging.

In het ontwerpbestemmingsplan is er vanuit gegaan dat een gymnastiek en turnvereniging gebruik zou gaan maken van de reeds aanwezige hallen aan de Bunschoterstraat. In september 2010 werd bekend dat dit om financiŽle redenen geen doorgang kon vinden.

De golfexploitant heeft daarop verzocht om de hallen voor indoorgolf en opslag te mogen gebruiken en in die zin is het bestemmingsplan aangepast. Met het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland West, inclusief de zienswijzennota, door de raad kon er een 9-holes golfbaan met driving range, een indoorgolfbaan, clubgebouw, kleedruimte, golfshop, golffitness, opslag en ondersteunende horeca worden gerealiseerd.

Golfclub Hoogland Amersfoort

Op de website van de nieuwe golfclub staat nog altijd zonder datumvermelding: 'Daar is hij dan de golfbaan in Hoogland West.
Het heeft lang geduurd, maar hij komt, binnen een jaar gaan we daar spelen (weersomstandigheden voorbehouden).
Het wordt een negen holes baan met A status.'
...
'Alle vergunningen zijn al verleend door Waternet, uiteraard ook voor het bruggetje.'

Links

- Bestemmingsplan
- Stichting Behoud de Eemvallei
- Golfclub Hoogland Amersfoort
-Artikel De Stad Amersfoort
Overizcht van de aan te leggen holes van golfbaan Hoogland-west