Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Nationaal Golfpaspoort officieel van start


Tijdens de Nationale Open Golfdagen, die op 21 en 22 april 2012 werden gehouden op 130 golfbanen in Nederland, is het Nationaal Golfpaspoort officieel gelanceerd. Na een pilotperiode op 11 golfbanen maken nu 40 golfbanen gebruik van dit initiatief van de NVG.In maart en april hebben 11 golfbanen in Nederland proefgedraaid met het Nationaal Golfpaspoort. Volgens een persbericht van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) was de pilot een succes en zijn er inmiddels al meer dan 250 golfers aan de slag met het Golfpaspoort. Met de ervaringen uit de pilot zou het product zijn aangepast en verbeterd zodat er tijdens de Nationale Open Golfdagen een goed product klaar zou liggen voor de ge´nteresseerde golfers.

Volgens de NVG werken er al veertig golfbanen met het systeem van het Golfpaspoort en accepteren al meer dan 80 banen het Golfpaspoort als baanpermissie.

Werking Golfpaspoort

Het Nationaal Golfpaspoort bestaat uit drie stappen. Na de eerste kennismaking met golf ontvangt de beginnende golfer direct een baanpermissie voor de korte golfbaan dat gelijk zou staan aan handicap 99. Door het oefenen, het spelen van ronden en door het nemen van lessen kan een oefenpermissie voor de grote baan worden verkregen (hcp 72), waarmee tijdens speciale uren op de grote golfbaan gespeeld kan worden.

Uiteindelijk kan de bezitter van het Golfpaspoort promoveren naar een baanpermissie voor de grote golfbaan: de International Golf Licence (hcp 54). Bij alle drie de stappen hoort ook het bekijken van een zeer korte online video over etiquette en het invullen van een bijbehorende quiz.

Informatie

Het paspoort is een initiatief van de NVG, bedoeld als tegenhanger van het GVB van de NGF. Alles over het Golfpaspoort kunt u vinden op de website www.mijngolfpaspoort.nl.