Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Inner Genius Golf & NVG werken samen


Op 2 juli 2013 heeft de NVG een samenwerkingsovereenkomst getekend met Inner Genius Golf. De coaching methode van Inner Genius Golf sluit volgens de NVG goed aan bij de veranderde vraag in het hedendaagse golf in Nederland.Inner Genius Golf, ontwikkeld door Auke Hempenius, biedt individuele coaching, gericht op 100% ontspannen concentratie en volledige vrijheid tijdens de golfswing. Om dit te bereiken worden op individuele basis bewustzijns-, balans-, ritme- en gevoelsoefeningen ontwikkeld en uitgevoerd. Kijk voor alle details over de methode op de website van Inner Genius Golf.

Samenwerking voor Golfprofessionals

In samenwerking met de NVG, de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties, gaat Inner Genius Golf haar kennis en knowhow delen met golfprofessionals in Nederland. Tijdens een 19-daagse cursus ervaren golfprofessionals de flow van Inner Genius Golf en haar nieuwe manier van coachen. In de winterperiode zal er worden gestart met een pilot, waaraan een beperkt aantal golfprofessionals kan deelnemen. Wellicht dat u de coaching methode straks ook op uw golfbaan kunt volgen bij uw eigen pro.
Auke Hempenius van Inner Genius (foto: Bert van der Toorn)