Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Golf toch ontstaan in Nederland


Tijdens het symposium ‘De Bakermat van Golf’ dat op 6 juni werd gehouden op Golfbaan Bleijenbeek in Afferden, heeft de Duitse wetenschapper Dr. Heiner Gillmeister alle bewijzen op tafel gelegd: ‘Golf heeft een Nederlandse oorsprong!’


De Duitse sporthistoricus en docent voor de Engelse linguďstiek en middeleeuwse literatuur, Dr. Heiner Gillmeister, opende het symposium met de woorden: ‘Dat de Schotten de golfsport hebben uitgevonden, is een wijdverbreid misverstand. Pieter van Afferden is de kroongetuige van de Nederlandse oorsprong.’

Tijdens het symposium ‘De Bakermat van Golf’ dat op 6 juni werd gehouden op Golfbaan Bleijenbeek in Afferden, heeft de Duitse wetenschapper Dr. Heiner Gillmeister alle bewijzen op tafel gelegd: ‘Golf heeft een Nederlandse oorsprong!

Van Afferden

De humanist en geleerde Pieter van Afferden, geboren rond 1500 in Afferden, in de omgeving van Kasteel Bleijenbeek, was zeer bekwaam in Latijn en Grieks. In 1545 schreef hij een leerboekje met de titel die zich laat vertalen als ‘Latijn voor Nieuwlingen’. Eén hoofdstukje uit dit boekje was gewijd aan balspelen waarin ook een duidelijke en uniek beschrijving van het golfspel staat. Er wordt voor het eerst in de geschiedenis beschreven dat de bal moet worden gespeeld naar een kuil, put of hol en dat de speler met het minste aantal slagen wint. Zelfs enkele basisregels die worden beschreven bewijzen dat het gaat om de golfsport zoals wij die kennen. Een paar letterlijke delen van teksten uit 1545:
- Ick salt regt nae den cuyl setten
- Wijckt een weynich so langhe als ick slae
- Die mist, die verliest sinen slach
- Een lode colve
- Ick hebbe den bal verloren

Schotten hebben het fout

Volgens Dr. Gillmeister is de claim van de Schotten dat golf op Schotse bodem is ontstaan ontkracht: ‘[…] Die veronderstelling steunt onder meer op een Schotse parlementsakte uit 1457 waarin ‘golf’ in één ademteug met voetbal verboden wordt vanwege de brutaliteit van het spel. Het gaat hier meer om een vorm van hockey, er wordt nooit gesproken in soortgelijke verordeningen over een hole.’

Het woord ‘golf’ zou bovendien zijn onstaan uit het Middelnederlandse woord colf of colve, de herdersstaf waarmee de bal aanvankelijk werd gespeeld. Ook putten komt volgens Dr. Gillmeister van het Nederlandse woord put, ‘in een put doen’.

Beeldend bewijs

Een andere spreker op het symposium, Robin K. Bargmann, secretaris van de Stichting Nederlands Golf Archief, was minder stelling over de Nederlandse oorsprong van golf, maar betwist ook de Schotse oorsprong. Volgens Bargmann is het veel aannemelijker dat golf in de lage landen is ontstaan. Als bewijs voerde hij onder meer een schilderij van Jan Steen uit de zeventiende eeuw aan, Het St. Nicolaasfeest, waarop een jongetje heel blij lijkt te zijn met een voorloper van de huidige golfclub, en een schilderij van Hendrick Avercamp die in diezelfde eeuw veel taferelen van golfspelers op het ijs schilderde, een spel dat destijds Kolf werd genoemd.

Zullen het ooit weten

Over de stelling van Dr. Gillmeister werd regelmatig verhit gediscussieerd. Het is natuurlijk een mooie gedachte dat golf in Nederland is ontstaan. Maar wat als die Schotten al veel eerder golf speelden, maar er niet over schreven? Waren er wel schilders in Schotland die golf in de veertiende, vijftiende, zestiende eeuw interessant genoeg vonden om dit vast te leggen voor het nageslacht? Misschien waren die schrijvers en schilders zelf te druk met golf? Jammer voor Schotland, maar Afferden houdt zich tot het tegendeel bewezen wordt lekker vast aan de oudste geschreven bron over het echte golf: Golf komt uit Nederland en waarschijnlijk zelfs uit Afferden!

Kijk voor meer informatie over Golfbaan Landgoed Bleijenbeek op: www.golfenopeenlandgoed.nl