Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

FinanciŽle problemen Stippelberg


In 2010 gingen de eerste 9 holes open van de prachtige Golfbaan Stippelberg. Nu, 4 jaar later blijkt dat de financiŽle situatie van de baan zorgwekkend is. In 2012 en 2013 werden al ingrijpende maatregelen genomen om het voortbestaan van Golfbaan Stippelberg te waarborgen.Op de website van Golfbaan Stippelberg staat de volledige geschiedenis van de huidige 27-holes baan in Gemert-Bakel uitgebreid beschreven. De laatste jaren zijn grofweg samen te vatten als: 2006 - oprichting Golfclub Stippelberg, 2009 - eerste spade de grond in, . Vanaf begin juni 2010 werd op negen holes gespeeld, vanaf oktober kon op achttien holes gespeeld worden. De resterende negen holes zijn in het maart 2011 in gebruik genomen.

De gemeente Gemert-Bakel, eigenaar van de grond, heeft de beheersstichting van Golfbaan Stippelberg, verantwoordelijk voor de exploitaitie van baan en clubhuis, destijds een krediet verstrekt voor de aanleg en inrichting van de baan en een hypotheek voor het clubhuis. Het geÔnvesteerde vermogen van de gemeente bedraagt eind 2013 meer dan 10 miljoen euro.

Tegenvallers

Sinds de start werd er verlies geleden. Nieuwe leden moesten eenmalig een certificaat aanschaffen van 1250 euro. Er werd uitgegaan van zoín 1300 leden, maar dat ledenaantal werd nooit gehaald. Door de economische crisis liep het ledenaantal steeds verder terug.

Bij de opstart werd de beheersstichting ook nog eens geconfronteerd met forse onvoorziene maar gedwongen investeringen, waaronder het aanbrengen van een kleilaag in de beregeningsvijvers.

Maatregelen

Er werden al eerder stevige diverse maatregelen getroffen. In 2012 en 2013 werd er gekozen voor minder personeel en meer inzet door vrijwilligers. Contracten werden opengebroken waardoor onderhoud aan baan en materiaal ook door vrijwilligers kon worden gedaan. De golfshop werd afgestoten, de proís werden zelfstandig en het beleid ten aanzien van greenfeespelers werd versoepeld. Al deze maatregelen bleken echter niet voldoende voor een positieve exploitatie.

Oplossing

In een adviesnota aan de raad zegt de gemeente dat er meerdere scenarioís te bedenken zijn voor een oplossing van de financiŽle problemen. Structureel of incidenteel verlagen van de erfpacht of van het hypotheekbedrag, geen verandering en dan maar faillissement of een combinatie van structurele en financiŽle maatregelen.

Het laatste scenario is uiteindelijk het voorkeursscenario geworden. Onder meer wordt er voorgesteld om de hypotheek de komende 5 jaar aflossingsvrij te maken. De afschrijving op inrichting en installaties van de baan vervalt, erfpacht wordt verlengd naar 100 jaar en een deel van de geldlening wordt geherfinancierd. Verder wordt de betalingsregeling uitgebreid naar 1 miljoen en ondergebracht in de erfpacht.

De argumenten voor deze oplossing zijn onder meer dat de maatregelen budgetneutraal voor de gemeente zijn en dat het risico van faillissement wordt afgewend. De gemeente zou naast de financiŽle strop ook het verlies van waardevolle voorziening als golfbaan Stippelberg zeer betreuren.

Bij faillissement zou de gemeente geen inkomsten meer hebben uit de verpachte gronden. Er zouden dan nog maar twee oplossingen mogelijk zijn:
- het terugbrengen van het gebied in de oorspronkelijke staat;
- het verkopen aan een commerciŽle partij.
In beide gevallen worden enorme verliezen geleden die direct de vermogenspositie van de gemeente raken.

De gemeente en de club willen vůůr 1 november 2014 duidelijkheid hebben over het besluit. Dat is de uiterlijke datum waarop leden doorgaans hun lidmaatschap kunnen verlengen of opzeggen.

Over Golfbaan Stippelberg

Golfbaan Stippelberg ligt ten zuiden van het grote natuurgebied van landgoed De Stippelberg, dat bossen, zandverstuivingen, heide en statige lanen heeft. Het hele golfcomplex, ontworpen door Michiel van der Vaart in samenwerking met Gerard Jol en Philip Spogard, beslaat ongeveer 90 hectare grond. Naast de 18-holes wedstrijdbaan zijn er een 9-holes par-3/4 baan en ruime oefenfaciliteiten. De golfbaan wordt door veel golfers als zeer mooi en uitdagend ervaren, mede door de mooie ondulaties, de grote waterpartijen en de fraaie natuurlijke begroeiing met onder meer heide, brem en jeneverbes. In 2011 kreeg de golfbaan een eerste internationale award: ĎDevelopment of the Yearí. Deze prijs voor de beste in 2011 geopende golfbaan was een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor golfbaanarchitecten.