Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Rode Kruis Golftoernooi


Op woensdag 7 september wordt het Rode Kruis Golftoernooi 2016 gehouden op de Koninklijke Haagsche in Wassenaar. Het Nederlandse Rode Kruis organiseert dit toernooi samen met haar partner Aon Nederland en de opbrengst komt ten goede aan het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds.


Het toernooi zal gespeeld worden met de spelvorm Texas Scramble. Een flight van vier personen kost 4.000 euro. Dat is inclusief deelname, eten (lunch en diner) en drinken.
Het is ook mogelijk aan een golfclinic deel te nemen. De kosten daarvoor bedragen 500 euro per persoon. Ook hier is eten en drinken inbegrepen.

Op woensdag 7 september  wordt het Rode Kruis Golftoernooi 2016 gehouden op de Koninklijke Haagsche in Wassenaar.

Goed besteedt

Deelname kost dus wel wat, maar het geld is goed besteedt, laat het Rode Kruis weten. “De opbrengst gaat naar wereldwijde projecten die de meest kwetsbare voorbereiden op rampen. Een ramp is niet altijd te voorkomen, maar de gevolgen van een ramp zijn wel te beperken. Zo kan een waarschuwingssysteem veel dodelijke slachtoffers voorkomen. En door rampenbestendige scholen te bouwen kunnen kinderen weer veilig naar school. Hiermee redt het Rode Kruis levens en kunnen mensen ná een ramp weer snel hun dagelijkse leven oppakken. Het liefst zoveel mogelijk op eigen kracht. “, aldus het Rode Kruis.

Aanmelden kan op www.rodekruis.nl.

Voor vragen kunt u ook terecht bij Karin Tichelaar van het Rode Kruis.
Email: ktichelaar@redcross.nl of tel. 070-445 58 65.