Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Golf & Country Club Edda Huzid dicht


Golfbaan Edda Huzid dicht

Na 25 jaar was het op 1 mei over en uit voor Edda Huzid Golf- & Countryclub in Voorthuizen. De baan is op die datum gesloten. Eigenaar Muriel Visser heeft de stekker eruit getrokken omdat de kosten niet meer opwogen tegen de baten en zij een faillissement voor wilde zijn.


Eerder al - op 31 december 2016 - werd de golfvereniging, die de baan huurde, opgeheven. Nu ook de vrije golfers wegblijven, heeft de baan volgens Visser geen bestaansrecht meer. Gedane boekingen zullen geannuleerd worden, abonnementen komen te vervallen en ongebruikte tegoeden van zogeheten rondekaarten en horeca zullen teruggestort worden.

Edda Huzid Golf & Countryclub