Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Najaarscompetitie NGF


Om de sportieve ambitie onder golfers op alle niveaus te stimuleren, heeft de NGF de Najaarscompetitie ontwikkeld. Dit is een laagdrempelige competitie waar vooral speelplezier voorop staat en waaraan clubleden in teams kunnen meedoen, ongeacht niveau.De Najaarscompetitie is een voortvloeisel van de doelstelling van de NGF om 'meer clubgolfers te faciliteren met competitieve wedstrijden' en is bedoeld om golfers meer mogelijkheden te geven met hun vereniging tegen andere verenigingen te spelen. Een verenigingslidmaatschap krijgt hierdoor nog meer waarde. Door middel van de Najaarscompetitie, die een laagdrempelige opzet kent, kan het aantal competitieve verenigingsteams en golfers aanzienlijk vergroot worden.Speelplezier

Golf is een van de weinige sporten waarbij de competitie een ondergeschikte rol speelt in de sportbeleving. Slechts een relatief beperkt aantal golfers doet aan de reguliere competitie mee. Maar voor succesvolle competitiedeelname is wel méér nodig. De competitiespeler moet zich voorbereiden, waarbij hij of zij gebruik maakt van de faciliteiten van de club, voelt zich meer betrokken bij de eigen club. Hierdoor kan de competitie een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de golfsport.
Om dit doel te bereiken, richten de NGF haar beleid de komende jaren enerzijds op grotere toegankelijkheid van de competitie en anderzijds op activering van golfspelers om zich aan te melden voor de competitie.

4x4x4x4

In opzet van de najaarscompetitie zitten vier spelers in een team en in principe vier teams in een poule. Die vier teams spelen op vier zondagen tegen elkaar. De teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten dan ook lid zijn. Maar verder zijn er geen eisen: iedereen mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk: man, vrouw, golfprofessional of beginner. De spelvorm is 18-holes individueel Stableford met handicapverrekening. De speeldata zijn: zondag 14 oktober, zondag 21 oktober, zondag 28 oktober en zondag 4 november. De finale voor de 10 beste poulewinnaars is op zondag 11 november 2018.

Voor aanmeldingen kunnen de leden van de clubs zich melden bij het secretariaat van de eigen club. Die hebben inmiddels een inschrijfformulier ontvangen.

NGF Najaarscompetitie