Terug naar de nieuwsbrief | www.golfreiswijzer.nl

Dichterlijke golfroute


Het is niet de meest voor de hand liggende combinatie. Het golfspel en de dichtkunst. Als je er echter goed over nadenkt is het zo vreemd nog niet. Dichteres Emma Crebolder maakt dat duidelijk met haar gedicht oplijnen

onbekende foto-: 467

Oplijnen


Golf is oefening in verdwijnen,
zich van de wereld afslaan,
geconcentreerd op niets dan
wat aarde, wat ruimte, op lijnen.

Tussen nevelingen loopt
men vooruit op het einde.
Binnen wazig en onbestemd
voorgeborchte tot inkeer genoopt.

En als dan de kraaien het aas
volgen, de uithalen van armen
schril met vleugels beamen

ziet één hoe schimmen dwaas
een ei lanceren, hij vliegt er
mee weg, dropt het onvindbaar.

Dit gedicht staat in de dichtbundel Golf dat een paar jaar geleden is uitgegeven. In 18 gedichten maakt Crebolder duidelijk wat sport met poëzie van doen heeft. Haar gedichten spelen zich af op diverse golfbanen in tien verschillende Europese landen. Bij lezing blijkt al snel dat ook poëzie een intrigerende sport is als zij op deze manier wordt bedreven. De dichterlijke golfroute van Crebolder voert ons via IJsland en Ierland naar onder andere Frankrijk en Zweden.
De Franse golfbaan wordt verwoord als

Na een moordpartij


(Frankrijk)

Tussen Partenay en Poitiers
glip je als een adder
over pelgrimsroutes
onderlangs een kruidallee.

Daarachter een Romeinse zuil
in een veld met zonnebloemen.
Vlakbij gaat onder terpen
de grote dodencultus schuil.

Wij zijn ééndagsvliegen
sjouwend met een ijzer en
een hout om mee te scoren.

Om ons te sussen en te wiegen
met een birdie op baan vijf.
Dans en veren na een moordpartij.

Golf is uitgegeven door uitgeverij IJzer
isbn 90-74328-69-5
Winkelprijs: € 11